#Datumkmkm/hPktStartortTypvon bis
125.04.2019171.7255.46140.16Nitra GldD-5767, 8F (LS 4)10:19-13:25
221.04.2019319.4757.60270.41Nitra GldD-5767, 8F (LS 4)10:45-16:17
320.04.2019333.1751.61304.77Nitra GldD-5767, 8F (LS 4)09:37-16:04
419.04.2019102.8427.8283.55Nitra GldD-5767, 8F (LS 4)10:06-13:48
516.04.2019497.2182.52458.90St Johann i TD-5767, 8F (LS 4)09:52-15:53
611.10.201837.0010.0228.88St Johann i TOE-5263 (ASK 21)10:54-14:35
719.07.2018252.2442.47221.08St Johann i TD-5767, 8F (LS 4)09:30-15:27
814.07.2018150.3359.83136.55KapfenbergOE-5308, L2 (LS 4)09:46-12:16
913.07.2018144.9440.28129.71KapfenbergOE-5308, L2 (LS 4)09:08-12:44
1012.07.2018208.7756.37195.95KapfenbergOE-5308, L2 (LS 4)12:18-16:00
1109.07.2018141.9537.91122.84KapfenbergOE-5308, L2 (LS 4)10:36-14:21
1208.07.2018168.8740.95148.44KapfenbergOE-5308, L2 (LS 4)10:24-14:31
1307.07.201868.2748.8359.14KapfenbergOE-5308, L2 (LS 4)10:47-12:11
1403.06.2018237.0170.29219.96St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)11:58-15:20
1502.06.2018118.4633.1288.93NiederoeblarnOE-5308, L2 (LS 4)12:08-15:43
1631.05.2018129.8559.91115.42NiederoeblarnOE-5308, L2 (LS 4)09:36-11:46
1726.05.2018378.3665.43352.28St Johann i TD-5767, 8F (LS 4)10:03-15:50
1822.04.2018399.6087.90372.87St Johann i TD-5767, 8F (LS 4)09:55-14:27
1919.04.2018264.2649.87217.74St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)10:31-15:49
2011.04.2018122.8645.09104.88St Johann i TD-5767, 8F (LS 4)11:10-13:53
2128.09.2017103.8534.9986.23St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)11:43-14:41
2201.08.201786.9734.1969.46St Johann i TD-5767, 8F (LS 4)11:42-14:14
2316.07.2017208.4759.36173.64St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)11:05-14:36
2415.06.201786.4558.1680.79St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)09:50-11:19
2528.05.2017343.6265.17247.21St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)10:12-15:28
2627.05.2017238.8354.42196.61St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)09:59-14:22
2726.05.2017254.5950.21199.45St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)10:10-15:14
2818.05.2017333.2871.83260.59St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)09:34-14:12
2911.05.2017183.0634.75134.30St Johann i TOE-5308, L2 (LS 4)10:20-15:36
Anzahl: 29
Summe Punkte: 5220,74
Summe Km: 6086,30