28.04.2021, 633 km

Innsbruck - LS 1 f

Pilot: Clemens Augustin3 Bilder

26.04.2021, 179 km

Innsbruck - LS 1 f

Pilot: Clemens Augustin4 Bilder

31.03.2021, 358 km

Innsbruck - LS 4

Pilot: Clemens Augustin1 Bild

26.03.2021, 227 km

Innsbruck - LS 4 WL

Pilot: Clemens Augustin2 Bilder