24.06.2019, 253 km

Innsbruck - Arcus

"Drei Zinnen sight seeing."

Pilot: Stefan Hechenberger1 Bild

02.06.2019, 0 km

Innsbruck - Ventus 2c/18m

"Spätstart Windenfetzer ... no regrets"

Pilot: Stefan Hechenberger2 Bilder

03.04.2019, 0 km

Innsbruck - Ventus 2c/18m

"Coole Lotsen geben FL200. "

Pilot: Stefan Hechenberger2 Bilder

17.05.2017, 375 km

Innsbruck - LS 4

Pilot: Stefan Hechenberger1 Bild